Gemeente Nunspeet - Ontwerpbeschikking Alcoholwetvergunning Nachtegaalweg 2g, 8075AX Elspeet

DeElspeetgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Nunspeet - Ontwerpbeschikking Alcoholwetvergunning Nachtegaalweg 2g, 8075AX Elspeet.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gemeente Nunspeet maakt bekend dat ten behoeve van onderstaande aanvraag het voornemen bestaat een Alcoholwetvergunning te verlenen: Zaaknummer: Z2023-1436 Aanvraagtype: Alcoholwetvergunning Omschrijving: het paracommercieel uitoefenen van de horeca bij het Kulturhus Locatie: Nachtegaalweg 2g, 8075AX Elspeet Gevraagde activiteit(en): •het verstrekken van alcoholische dranken Procedure: Het besluit is tot stand gekomen middels de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Waarom publiceert de gemeente Nunspeet dit bericht? Een Alcoholwetvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om voor een bepaalde activiteit toestemming te krijgen. Met dit bericht laat de gemeente u weten voornemens te zijn de gevraagde vergunning te verlenen waardoor er iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent. Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning? De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken ligt met ingang vanaf 17 november 2023 zes weken digitaal ter inzage. Genoemde stukken liggen gelijktijdig ook in het gemeentehuis van Nunspeet ter inzage. Hebt u vragen of wilt u de stukken op het gemeentehuis inzien, hiervoor kunt u bellen met (0341) 25 99 11. Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak en vragen wij u het zaaknummer te noemen. Bent u het niet eens met dit voorgenomen besluit? Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders) van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Voor een mondelinge zienswijze kunt u bellen met (0341) 25 99 11. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deElspeetgids.nl op 17-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Elspeet, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deElspeetgids.nl
Redactie deElspeetgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Elspeet
  2. eaae96f13028c3964cee83d0051a9c38

Gerelateerde berichten